Földrajzi környzet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

Béb - Források

 

Irodalom:

Happ József: Béb község német nyelvjárásának hangtana. Budapest, 1915. 104.p. (Német philológiai dolgozatok 18.)
H. Szabó Lajos: Pápa és környéke 1848-1849. Pápa, 1994.
Ila Bálint - Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. 143-145. oldal.
Ilon Gábor: A Magyarország Régészeti Topográfiája 4. kötetének (hajdani pápai járás) kiegészítése 1970-1994. (Megjelent: Pápai Múzeumi Értesítő 5. 63-136. oldal) 74-75. oldal.
László Péter: Béb. Pápa: Béb Község Önkormányzata. 2002. 315 p
Magyarország Régészeti Topográfiája - A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972. 65-66. oldal.
Nemesbüki András: Községeink története A-tól Z-ig (Veszprém megye). Veszprém, 1986. 57-58. oldal
 
 
Levéltári források:

Béb kisközség közigazgatásilag Csót nagyközséghez tartozott 1945 előtt. 1950-től működött a községben önálló tanács és hivatali szervezet. A település önkormányzatának iratai a Veszprém Megyei Levéltárba (későbbiekben VeML) kerültek (VeML V. 325.b)
Béb kisközség 1852–1948 közötti időszakot felölelő iratai a következő nagyobb egységekből álnak:
I.            Képviselőtestületi jegyzőkönyvek (1890-1939),
II.          Általános, iktatott iratok, melyekhez korabeli iktatókönyvek és mutatók is tartoznak (1888-1948),
III.       Háztartási iratok (pénztárnaplók) 1946, 
IV.        Adóügyi iratok (1943),
V.           Tulajdon átruházási iratok (elsősorban marhalevél iktatók),
VI.        Gyámügyek,
VII.      Katonaügyi iratok: népfelkelési lajstromok, katonailag kiképzettek összeírása (1858-1946),
VIII.    Telekkönyvi iratok: kataszteri birtokívek, telekkönyv, mintatervek (1912),
IX.         Közbirtokossági iratok, a legeltetetési társulat töredékes iratai (1942-1948).
 
Béb 1741-ban kelt német nyelvű telepítési szerződése a Magyar Országos Levéltár, Magyar Helytartótanács Levéltárában Dep. Urb. Úrbéri tabellák között található.
 
 
   © 2009-2012 schwaben.hu