Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

Ajkarendek - Földrajzi környezet 

 

Ajkarendek - Rendek

 

       A település 1977-től Ajka városhoz tartozik, természetföldrajzi leírása korábbi, önálló területére vonatkozik. Környező települések: Magyarpolány, Kislőd, Ajka, Bakonygyepes (ma Ajka része).
Az egykori községhatár kiterjedése 10,47 km2 volt, északi része a Bakonyalja kistájcsoport Pápai-Bakonyalja kistájához, déli fele az Északi-Bakonyhoz tartozó Veszprém–Devecseri-árok kistájhoz sorolható. A belterület nagyobb hányada ez utóbbi területére esik. Legmagasabb pontja északkeleten körülbelül 330 m, legalacsonyabb a Csigere-patak kifolyásánál mintegy 240 m. A belterület átlagos tengerszint feletti magassága 250 m.

       A felszín geológiai felépítése egyhangú: negyedidőszaki lösz és kavics, valamint a Csigere-patakot kísérő széles hordaléksáv jellemzi. Csak a Bükk-ág-árok mentén bukkannak felszínre az oligo-miocén kavics konglomerátum rétegek. A lösz alatt nyugaton pliocén, keleten oligo-miocén törmelékes összlet található. Felszíne a löszbe és az alatta található törmelékes összletbe bevágódott vízfolyások miatt helyenként erősen tagolt.

       Éghajlata mérsékelten hűvös - mérsékelten nedves típusú. Az éves középhőmérséklet 9,5 ºC, az éves csapadék mennyiség 700 mm.

       Területe a Torna-patak vízgyűjtőjéhez tartozik, két vízfolyása a belterületen keresztül folyó Széles-víz és a nyugati határt képező Csigere-patak. Mindkettő lefutása észak-déli irányú, utóbbi széles árterén (allúviumán) láprétek és égeresek találhatók.

       Klímazonális növényzete a cseres tölgyes. A löszös térszínen ma a szántóföldi gazdálkodás jellemző. A Bükk-ág-völgy felső szakasza közelében lucfenyvest telepítettek.

 

 

 

   © 2009-2012 schwaben.hu