Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

 

Hárskút

 

       Területe 34,46 km². Környező települések: Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút, Veszprém, Márkó, Herend, Szentgál. A belterület a Hárskúti medencében, annak délkeleti szélén helyezkedik el, mely az Északi-Bakony kistájcsoport Bakonyi kismedencék kistájának egy medencéje. Határa ugyanezen kistáj másik medencéjének részletére is kiterjed, mégpedig a Bakonybélire. A hét elkülönült medencéből álló kistáj az Öreg-Bakony kistájon belül található, így a település körüli hegyes vidék e kistáj része. Végezetül a Vejem-kő környéki határ már a Veszprém–Devecseri-árok kistájhoz tartozik.

       A közigazgatási terület észak-déli kiterjedése 9,9, a kelet-nyugati 8,3 km. A belterület központja 500 m-en fekszik, legmagasabb pontja a Középső-Hajag 647 m magas csúcsa, legalacsonyabb a Gerence egy ága mentén: 397 m.

       Geológiai viszonyai nagyon változatosak, a földtörténeti középidőtől kezdve a kőzetek csaknem teljes sora megtalálható határában. A középidő triász kori kőzetei a Hajagok tömbjének alsó részén, a településtől északra a Kőris-hegyen és a Borzás irányában vannak a felszínen. A Hajagok tömbjének középső részét jura rétegek, felettük kréta kőzetek alkotják, így a teljes földtörténeti középidő megtalálható területén. A harmadidő eocén rétegei foltokban bukkannak elő, ez főleg Pénzesgyőr irányába jellemző. E helyeken jó eséllyel lehet találni a Szent László-pénze népies elnevezésű, az egykori tengerben élő egysejtű lény (Nummulites) megkövesedett vázát. E kőzettípusnál fiatalabb oligo-miocén kavics is nagy foltokban kerül a felszínre. A fent említett kőzeteket gyakran fedik el a negyedidőszaki löszös üledékek.

       Éghajlata mérsékelten nedves – mérsékelten hűvös típusú, de közel áll a nedves – hűvös típushoz. Éves középhőmérséklete 8,5 ºC, a csapadék éves mennyisége 800 mm.

       Határában ered a bakonyi viszonylatban jelentős Gerence-patak több ága, mely északnyugatnak folyva a Marcalba ömlik.

       Eredeti növénytakarója szubmontán bükkös volt. A medencében ma szántóföldi és rétgazdálkodás a jellemző, a környező öreg-bakonyi területek erdőkkel borítottak.

       A település a 8-a főútról Márkónál leágazó úton közelíthető meg. Zsákfalu jellegét az Aklipuszta – Lókút útról leágazó keskeny aszfaltút szüntette meg, mely Lókút és Hárskút kezelésében lévő közút. A legközelebbi vasúti megálló Márkó (8km).

 

 

 

 

   © 2009-2012 schwaben.hu