Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

 

Németbánya

 

       Területe 12,19 km². Környező települések: Bakonyjákó, Szentgál, Csehbánya, Kislőd, Farkasgyepű. Határa az Öreg-Bakony kistáj nyugati felében található, mely az Északi Bakony-kistájcsoport részét képezi.

       Észak-déli kiterjedése 6,1, a kelet-nyugati 3,8 km. A Bittva-patak mentén települt község 320 m tengerszint feletti magasságban fekszik. Szántóföldi gazdálkodás a településtől északra, egy, az óramutató járásával megegyezően döntött L alakú területen folyik. Ennek felső része belenyúlik a felhagyott iharkúti bauxit külfejtésbe. Legmagasabb pontja a Hajszabarna oldalában található: 466 m, a legalacsonyabb a Bittva-patak hídjánál, 291 m.

       Felszínét nagyrész negyedkori lösz borítja, mely alól helyenként felszínre bukkan a lösz által eltakart oligo-miocén törmelékes összlet. A belterülettől észak felé húzódó kissé idősebb pliocén törmelékes összlet sávja csak kis területen bújik ki a lösz alól. A Csúsztató-hegytől délre eocén mészkő alkotja a felszínt. A Hajszabarna községhatárba tartozó részét triász mészkő építi fel. Az ugyancsak középidőszaki, de fiatalabb kréta mészkő ennek előterében kis folton bukkan a felszínre. A nagykiterjedésű iharkúti külfejtés községhatárba eső része a pliocén törmelékes összlet alatti kréta rétegek csapdáiban felhalmozódott bauxit lencsék kibányászásával jött létre.

       Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves. Az éves középhőmérséklet 9-9,5 ºC, az éves csapadékmennyiség 750-800 mm.

       Vízgyűjtője a határában eredő Bittva-patak, mely felső szakaszán a mesterséges eredetű Pisztrángos-tavat táplálja.

       Klímazonális erdeje a szubmontán bükkös, mely ma is nagy felületen borítja a település határát. Erdeiben számos atlantikus igényű növényfaj él, jellemző faja a babér boroszlán (Daphne laureola), mely növény az itt honos nyugat-középhegységi bükkös (Daphne laureolae – Fagetum) nevében is szerepel. A határ nagy részét erdő fedi, különösen nagy kiterjedésű erdőtömbök vannak a községhatár déli felében és a Hajszabarna oldalában.

       Zsáktelepülés, mely a Városlőd – Pápa közötti útról Bakonyjákónál letérve érhető el. Legközelebbi vasútállomás Városlőd (16 km), Pápa (24 km).

 

 

   © 2009-2012 schwaben.hu