Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

 

Pápakovácsi

 

       Területe 13,92 km2. Környező települések: Pápa, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp. Határa két nagytáj, a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység találkozásánál fekszik. Északnyugati része a Marcal-medence középtáj Pápa–Devecseri-sík kistájába tartozik, míg délkeleti fele a Bakonyvidék középtáj Bakonyalja kistájcsoport Pápai-Bakonyalja kistájának része.

       Észak-déli szélessége 5,8, kelet-nyugati kiterjedése 4,8 km. A belterület központjának magassága 165 m, legmagasabb pontja 232 m, a legalacsonyabb 149 m.

       Felszínét a vízfolyásokat kísérő jelenkori üledékek kivételével nagyrészt negyedidőszaki kavics, homok és löszös homok építi fel. Attyapusztától délkeletre két apró foltban oligo-miocén törmelékes összlet és felső-kréta mészkő bukkan elő. A negyedkori üledékek alatt a terület nagy részén pliocén agyag található, kivétel ez alól Attyapuszta környéke, ahol a már említett oligo-miocén törmeléket és kréta mészkövet takarta le a negyedidőszaki üledék.

       Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatát a Kisalföld hatásai tompítják, s tolják a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz irányba. Éves középhőmérséklete 9,5-10 ºC, a csapadék éves mennyisége 670-700 mm.

       Vizeit északnyugatról délkeleti irányba haladva a Gyulamajori-patak és a Kis-séd vezeti le.

       Eredeti növénytakarója részben a tatárjuharos lösztölgyes, részben a cseres tölgyes volt. Előbbi a szántóföldi gazdálkodás következtében teljesen eltűnt, míg utóbbi kisebb foltokban ma is megfigyelhető olyan helyeken, melyek a szántóföldi és a rétgazdálkodásra nem voltak alkalmasak.

       A határ délkeleti részén, Attyapuszta közelében található az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület, melyet 1993-ban létesítettek. Területe 14,8 ha. Feladata a lápréti növénytársulások és a hozzájuk kötődő ritka lepkefajok (lápi tarkalepke, vérfű boglárka lepke) állományainak megőrzése. A terület a taposási károk miatt csak korlátozottan (kutatási, oktatási céllal) látogatható.

       A Pápától délre fekvő településen a Pápa – Devecser közötti közút halad át. A legközelebbi vasútállomás Pápa (9 km).

 

   © 2009-2012 schwaben.hu