Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  

 

Ugod

 

       Területe 62,79 km2. Környező települések: Béb, Csót, Bakonykoppány, Bakonyszűcs, Bakonybél, Bakonyjákó, Homokdödöge. Határa két nagytáj négy kistájának részletét foglalja magába. Északi része – Franciavágás környéke – a Kisalföld nagytáj, Marcal-medence középtájának Pápa–Devecseri-sík kistájához tartozik. A község belterületének környéke a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakonyvidék középtáj, Bakonyalja kistájcsoport Pápai-Bakonyalja kistájának része. A határ legnagyobb hányada a Bakonyvidék középtáj, Északi-Bakony kistájcsoport, Öreg-Bakony kistáj alkotója, végül a határ kicsiny délkeleti nyúlványa már benyúlik a Bakonybéli-medencébe, mely a Bakonyi-kismedencék kistáj egy mozaikja.

       Határának észak-déli kiterjedése 12,4, a kelet-nyugati 10,1 km. A település központja 205 m magasságban fekszik, határának legmagasabb pontja a községhatár legdélibb részén található, a Vaskapu térségében: 517 m, míg a legalacsonyabb a Kisalföld területén nyomozható: 179 m.

       Felszínét nagyrészt negyedidőszaki lösz, homok és kavics borítja. Északnyugatról északkelet felé haladva sávokban idősebb kőzetek is a felszínre bukkannak. A Fehér-Kőhányó – Hosszú-berek – Csöbör – Kőhányó vonalában triász dolomit, mögötte a Szár-hegy környékén kréta kőzetek, majd a Hideg-hegy környékén ismét triász rétegek alkotják a talajképző kőzetet. A lösztakaró alól kis foltokban pannon kavics, oligo-miocén törmelékes összlet, triász és kréta mészkövek kis foltjai bukkannak elő. A negyedidőszaki üledékek alatt a határ északnyugati, alacsony felében pliocén agyag és triász dolomit (Csapó-réti-földek) található. Délkeletnek haladva oligo-miocén törmelékes összletet, majd triász rétegeket keresztezünk. Tovább menve szabálytalan foltokban kréta és triász mészkövek, valamint pliocén kavics mozaikol. Végül a Bakonybéli-medence közelében triász rétegek közé jutunk.

       Miután területének legnagyobb része az Öreg-Bakonyra esik, éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves. Éves középhőmérséklete 8,5-9 ºC, az éves csapadékmennyiség meghaladja a 800 mm-t.

       Vizeit keleten és északon a Gerence-patak, nyugaton az Öreg-séd vezeti le.

       Eredeti növénytakarója az alacsonyabb részeken cseres tölgyes, a délkeleti magasabb részeken szubmontán bükkös volt. Erdeinek zömét bükkösök alkotják, a Fehér-Kőhányó környékén jelentős fenyőtelepítések vannak. Növényzetében számos atlanti-mediterrán növényfaj található. Bükköseire jellemző az örökzöld babér boroszlán, ritka faja a lónyelvű csodabogyó, melynek jól fejlett példányaival is találkozhatunk.

       A határ keleti része a Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzethez tartozik.

       A Kisbér – Veszprémvarsány – Pápa közútról Csótnál letérve érhető el. Zirc – Pápa irányából Bébnél kell rákanyarodni a Pápára vezető, a Bakony északnyugati lábánál található községeket felfűző közútra. A legközelebbi vasútállomások: Pápa (16,2 km), Veszprémvarsány (25 km)

 

   © 2009-2012 schwaben.hu