Célkitűzés:


      A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2007-ben határozta el a Veszprém megyei német települések regiszterének létrehozását, azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a megyében élő német közösségek, kisebbségi önkormányzatok és települések számára.
 A „Német gyökerek Veszprém megyében” címen útjára bocsátott honlap Veszprém megye német ajkú lakosságának történetét, kulturális hagyományait, intézményrendszerét, nevezetességeit szeretné egységes szempontok szerint bemutatni. Különösen fontos ez egy olyan megyében, ahol a 18. század közepétől a településeknek mindegy egynegyedében kizárólagosan vagy nagy többségében a német nyelvterület akkori országaiból bevándorolt német családok, illetve azok utódai laknak.  
A honlap német változata a hazai érdeklődőkön túl értékes információkat nyújt az anyaország érdeklődői számára is, hiszen az óhazájukat elhagyó németek kultúrája idegen környezetben másképp fejlődött, színeződött, az archaikumokat jobban megőrizte, mint az anyaországbéli. Ez a nemzetiségek sajátos értéke, amellyel csak ők rendelkeznek.
 
Tartalom:

 A honlapon bemutatkozó valamennyi település egységes szempontok figyelembevételével készítette el bemutatkozó anyagát. (A szempontok kidolgozásában Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros, Vidi Nándorné muzeológus, Heilig Fernc regionális irodavezető, Oszvald József pedagógus, dr. Albert Vendel, a testület elnöke vett részt.)

  földrajzi környezet bemutatásakor elhelyezzük a települést a földrajzi kistájak rendszerében, bemutatjuk a település domborzati viszonyait, geológiai jellemzőit, kőzetfajtáit, éghajlatát, jellemző növénytakaróját, közlekedési adottságait. A települések földrajzi környezetének bemutatását a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum két munkatársa, Kasper Ágota és Galambos István készítette.

 A településtörténet ismertetésében a helyi németség történetének bemutatása áll a középpontban – a betelepítéstől napjainkig, érintve a gazdasági és demográfiai viszonyokat is. E szövegek nem kívánják a községi monográfiákat helyettesíteni, csupán olyan vázak, amelyre a település története ráépíthető.

 A hagyományok fejezete tartalmazza az adott település legjellemzőbb néprajzi sajátosságait.
·        Településkép (régi és új településrészek, jellemző épületek, porták bemutatása)
·        Szakrális környezet (templom, kálvária, szentek szobrai, keresztek)
·        Viseletek (hétköznapi, ünnepi, korosztályi viseletek leírása)
·        Szokások (az egyházi évhez kötődő szokások, polgári ünnepek)
·        Nyelvjárás (a helyi „Mundart” bemutatása)
·        Étkezési szokások (jellemző helyi ételspecialitások, heti s ünnepi étrend, disznóvágás, lakodalom)

Az intézményrendszer fejezetben mutatjuk be a település közigazgatási rendszerét, az oktatás rövid történetét, a kisebbségi önkormányzatok, hagyományőrző csoportok tevékenységét.

látnivalók pontban ismertetjük a település védett természeti értékeit, műemlékeit, tájházát, szálláslehetőségeit.

A források rész magában foglalja a településre vonatkozó nyomtatott és a (tudományos intézetek birtokában lévő) jelentősebb kéziratos irodalmat, a településre vonatkozó levéltári források rövid összefoglalását és jelzeteit.

A hírek rovatba kerülnek a helyi német kisebbségi önkormányzat aktuális rendezvényei, eredményei, munkájuk sajtóvisszhangja.

 
Településnevek használata:

A honlapon a Veszprém megyei német gyökerű települések említésekor a (mai közigazgatási állapot szerinti) hivatalos magyar településneveket használtuk, még akkor is, ha ezek nem teljesen fedik az egykori német településeket (pl. Barnag-ot a korábbi Németbarnag helyett). 
A német földrajzi nevek használatánál a magyarországi németek szervezetei, intézményei által normaként elfogadott és használt elnevezéseket tüntettük föl, amelyek forrása Sasi Attila: Die Deutschen in Ungarn /A magyarországi németek  (2004) c. térképe és annak névjegyzéke. (Egyéb, a forrásokban és a szakirodalomban használt elnevezéseket nem vettünk figyelembe.) A honlap német nyelvű oldalain a magyar és német földrajzi neveket általában „duplán” adtuk meg, mégpedig a következő okból: a német nevek a német gyökerű közösségek kulturális örökségének fontos részét képezik, a magyar elnevezések pedig – a német érdeklődők számára is – megkönnyítik a térképen való tájékozódást. 
A regiszter magyar nyelvű oldalait – az érintett települések német kisebbségi önkormányzatai által összegyűjtött anyagok segítségével – Márkusné Vörös Hajnalka szerkesztette.
A regiszter német nyelvű oldalait Dr. Radek Tünde és Dr. Szilágyi-Kósa Anikó fordította és szerkesztette, a nyelvi lektorálást Bakainé Rottländer Heide végezte.
 
   © 2009-2012 schwaben.hu