Földrajzi környezet Településtörténet Hagyományok Intézmény-rendszer Látnivalók Források Hírek  
Lovászpatona

 
Területe: 42,9 km2. Környező települések: Nagydém, Bakonytamási, Pápateszér, Bakonyszentiván, Bakonyság, Vanyola, Vaszar, Gecse, Szerecseny, Gyömöre, Kajárpéc és Sokorópátka. Határa két nagytáj között oszlik meg. Legnagyobb része a Kisalföld nagytáj Marcal-medence középtáj Pápa-Devecseri-sík kistájába tartozik, míg határának ÉK-i nyúlványa a Dunántúli-középhegység nagytáj, Bakonyvidék középtáj, Bakonyalja kistájcsoportjához tartozó Pannonhalmi-dombság része.
 
Észak-déli kiterjedése 7,9 km, K-Ny-i szélessége pedig 11,5 km. Határának legmagasabb pontja a településtől ÉK-re fekvő Öreg-hegy vonulatára esik a Kis-Kotyor felett 265 m, míg a legalacsonyabb a Csángota-ér kilépésénél 134 m tengerszint felett található. Belterületének központja 150 m-en fekszik.
 
A községet és a falutól D-DK-re eső területet a késő-miocénben (pannóniai emelet) lerakódott, főleg homokos-aleuritos üledék fedi (Somlói Formáció), ami nagy mennyiségben tartalmaz csökkentsósvízi puhatestű ősmaradványokat. Ezt az egybefüggő, viszonylag vastag Pannon-tavi üledéket kisebb fiatalabb foltszerű üledékek szabdalják fel. A településtől nyugatra, a patak jobb oldalán és a falu keleti oldalán (a Lovászpatona – Nagydém út jobb és bal oldala) holocén deluviális üledék található. Deluviális üledék az, amikor a lejtőn lerakódott törmelék lassú ütemű gravitációs csúszással összekeveredik a lejtő lábi törmelékkel és a talajjal. A falut északról nagy kiterjedésű ÉNy-DK csapású felső-pleisztocén–holocén folyóvízi üledék határolja, melyet a korábbi patakok, vízmosások raktak le.
 
A térség éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, az évi középhőmérséklet 10°C. A napsütéses órák száma 1900 óra felett alakul évente. A jellemző szélirány É-i, a csapadék éves mennyisége 650-700 mm.
 
A település vízfolyása a Csángota-ér, amely kettészeli a falut. Az éren két halastó is található: a régebbi, nagyobb halastó a falutól ÉNy-ra Nagytelepig húzódik, míg a kisebbik D-re, a település és Bakonyság között található. A falut keletről a Sokorói-Bakony-ér, Ny-ról pedig a Csikvándi-Bakony-ér határolja. E vízfolyások DK-ről ÉNy-nak tartva vizüket a Marcal folyóba öntik.
 
         Az alacsony dombok között fekvő völgyekben ártéri ligeterdők, gyertyános-tölgyesek alkotnák az eredeti növénytakarót, ezeknek manapság már csak maradványait találhatjuk. A települést zömében szántóföldek, telepített akácosok és nemesnyárasok veszik körül.
 
A halastavakat időnként olyan, a Bakonyban kis egyedszámban fészkelő madárfajok is felkeresik, mint a fokozottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla) vagy a csak vonulási időben előforduló halászsas (Pandion haliaetus).
                    
A település közúton több irányból is megközelíthető. Pápa felől például Nagygyimót és Vanyola települések érintésével érhető el legkönnyebben, míg Győr vagy Veszprém irányából leggyorsabban a 82-es számú közúton érhető el (Veszprémvarsánynál Pápa irányába elkanyarodva). A legközelebbi vasútállomás 9 km-re Gyömörén (Gyömöre-Tét megállóhely) található.
 
   © 2009-2012 schwaben.hu