DEUTSCHE WURZELN IM KOMITAT VESZPRÉM

Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj

Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívása


 2019 jan 11.

900Német Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívása

 

A felhívás elérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetének honlapján (http://www.udpi.hu/hu/hirek/263-nemzetisegi-ovodapedagogus-tanulmanyi-osztondij).

Ugyanitt megtalálhatóak az egyéb kapcsolódó dokumentumok, mint a  vonatkozó szabályzat, az ösztöndíjszerződés és az igénylőlap is.

 

 

Az ösztöndíjat az a magyarországi német közösséghez tartozó óvodapedagógus hallgató veheti igénybe aki

a)   a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésben tanulmányait elhivatottan és eredményesen folytatja, törekszik a minél magasabb tanulmányi átlag elérésére;

b)   német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget és szakképzettséget szerez;

c)    az oklevél megszerzését követően német nemzetiségi óvodában a végzettségének, szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló főállású közalkalmazotti jogviszonyt létesít legalább olyan időtartammal, ameddig részére az ösztöndíjat folyósították,

d)   tanulmányai alatt részt vesz a felsőoktatási intézménye által és a lakó/tartózkodási helyén szervezett német nemzetiségi tartalmú programokon és képzéseken.

 Az ösztöndíjat 2019. január 10-től 2019. január 30. napjáig lehet igényelni papíralapú kérelem benyújtásával.

Az ösztöndíj mértéke a 2018/2019. tanév első szemeszterében nappali tagozaton havi nettó 60.000 Ft, esti és levelező tagozaton havi nettó 40.000 Ft.

A tanév második szemeszterében az ösztöndíj mértéke a tanulmányi átlagtól függ. Az ösztöndíj nappali tagozaton havi nettó 25.000,- Ft és 75.000,- Ft között, esti és levelező tagozaton pedig havi nettó 15.000,- Ft és 50.000,- Ft között állapítható meg.

 

Az ösztöndíj az első szemeszter végén első alkalommal 2019. február 28-ig egyösszegben, 2019. március 1-jétől havonta kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíj minden tagozaton (nappali, esti, levelező) személyi jövedelemadómentes.

 

Az igényléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézetétől az alábbi elérhetőségeken:

 

     cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 22.

     telefon: 06 1 308 7867

     web: udpi.hu

     e-mailcím: nemzetisegiosztondij@udpi.hu

Ovi Szt Nd J