DEUTSCHE WURZELN IM KOMITAT VESZPRÉM

Közérdekű információk

Közérdekű adatok 

1.      Szervezeti, személyzeti adatok

1.1    Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.      Elérhetőségi adatok

II.     A szervezeti struktúra

III.    A szerv vezetői

1.2    Felügyeleti költségvetési szervek

I.      Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,  vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3    Gazdálkodó szervezetek

I.      A szerv tulajdonában (vagyonkezelésében) álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4    Közalapítványok

I.      A szerv által alapított közalapítványok

1.5    Lapok

I.      Lapok

1.6    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

I.      Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.7    Költségvetési szervek

I.      Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

        - szerv adatai

        - alapító határozat

        - alapító okirat

2.      Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.      A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

        - jogszabályok

        - rendeletek

        - határozatok

        - SZMSZ

        - adatbiztonsági szabályzat

        - önként vállalt feladatok

II.     A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III.   Közszolgáltatások

IV.    A szerv nyilvántartásai

V.     Nyilvános kiadványok

        - MÖK közlönye – ingyenes

VI.    Döntéshozatal, ülések

döntés előkészítés rendje

- állampolgári közreműködés (III. fejezet 5. pont)

döntéshozatal eljárási szabályai

- üléseinek helye, ideje

üléseinek jegyzőkönyvei

- tervezett üléseinek ideje

- üléseinek láthatósági rendje

- döntéseinek felsorolása

- rendeletek

határozatok

VII.   A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

        - döntéseinek felsorolása

        - rendeletek

        - határozatok

        - döntéshozatal dátuma

        - szavazásainak nyilvános adatai

        - koncepciók

        - véleményezők észrevételei

VIII.  Pályázatok

IX.    Hirdetmények

X.     Közérdekű adatok igénylése

XI.    Közzétételi listák (NINCS)

3.      Gazdálkodási adatok

3.1    A működés törvényessége, ellenőrzések

I.      Vizsgálatok, ellenőrzések listája (NINCS)

II.     Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III.   Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV.    A működés eredményessége, teljesítmény (NINCS)

V.     Működési statisztika (NINCS)

3.2    Költségvetés, beszámolók

I.      Éves költségvetések

II.     Számviteli beszámolók

III.   A költségvetés  végrehajtása

3.3    Költségvetések, beszámolók

I.      A foglalkoztatottak

        - számviteli beszámoló 34, 35, 36 űrlap

II.     Támogatások

        - fejlesztési-működési támogatások

III.   Szerződések

IV.    Koncessziók (NINCS)

V.     Egyéb kifizetések (Nincs)

VI.    Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII.   Közbeszerzés